۱۳۹۴ تیر ۱۴, یکشنبه

بازگشت

بدجنسی ام زده بالا و جواب اس ام اس به کسانی که نمی خواهمشان را نمی دهم.
اما من که بدجنس نبودم.
دست «ی» در کاراست. 
وقتی خیلی از او خوشحالم یا خیلی ناراحتم واکنش هایم بر مردمان اطرافم اثر دارد.

مراقب رفتارهایمان باید باشیم وقتی مقام «معشوق» داریم.
حالا خودم را بگیر که چقدر به این روضه هایم عمل می کنم.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر