۱۳۹۴ خرداد ۲۸, پنجشنبه

«مرد» هم یک «انسان» است.

«مرد» هم یک «انسان» است. این جمله ی خیلی ساده گاهی فهمش  زمان می برد وگاهی اصلا درک وفهم نمی شود.
معشوقِ من، انسانی است که دارای جسم وروح و روان ومغز است.

مرد، مثل من نیاز به توجه دارد. نیاز به دوست داشته شدن دارد. نیاز به دریافتِ هدیه و بوسه و صمیمیت دارد.
مرد را باید نوازش کرد. گاهی مثل یک زن باید اورا بویید. 

مردتوجه می خواهد.
قرار نیست که همه ی بارهای عاطفی وجسمی و مالی رابطه را به تنهایی به دوش بکشد.

گاهی منت معشوقان خودراهم می کشم، تا به او حسِ بهتری ازانسان بودنش بدهم. حسی که به او می فهماند که «خواستنی»ست که «خواسته» می شود و همیشه او نیست که باید طلب کند.

«مرد» هم یک «انسان» است.
نقطه.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر