۱۳۹۴ خرداد ۲۸, پنجشنبه

بدن معشوق


وقتی معشوقی را می خواهم وبا او به بسترمی روم، دیگر تمام تنِ او عزیزاست. تمام نقاط بدنش را می خواهم. بد وخوب و کثیف و تمیزندارد.

تمام سلولها وسیتوپلاسم هایش، بوییدنی و تجربه کردنی و بوسیدنی ست.
معشوقِ هم - بسترم را به تمامی می خواهم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر