۱۳۹۴ خرداد ۲۹, جمعه

بوسه

دربدن معشوقم همیشه می کوشم نقاط جدیدی را ببوسم. نقطه هایی که یا بوسیده نشده یاکمتر بوسیده شده. ۱ نظر: