۱۳۹۴ خرداد ۳۱, یکشنبه

سیاستمردان

از نوجوانی وشاید تا همین حالا، هرگز قیافه ی هیچ بازیگری برایم جذاب نبود.
مردان جذاب من همیشه در عالم سیاست بودند.
قدیم تر نمی دانستم چرا اما امروز فهمیده ام که مردان قدرتمند - درموردسیاست هرچند ظاهری ست- برایم به عنوان مرد تعریف می شوند ونه الزاما مردان با ظاهر بهترو یا مردان پولدار. راستش از این گروه آخری همیشه هراس هم دارم.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر