۱۳۹۴ تیر ۲, سه‌شنبه

شراب و من

فقط بیشتر از دوجام شراب که به جداره ی معده ام  رسید؛ لُپ هایم گل می اندازند. چشمانم گیج و خمار می شوند و تمام تنم نوازش وبوسه می طلبد. 
آغوش گرم.
بعد هم معمولا سکس.

امروز با ناهارشراب قرمزنوشیدم. دقت کردم که بیش از دوجام بنوشم. اما نشد!
به جایش اشک ریختم. گیج و لایعقل.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر