۱۳۹۴ خرداد ۲۹, جمعه

همسر و خودارضایی

خودم هم اولش باورنمی کردم. زوجی ایرانی در اروپا می شناسم که استاد دانشگاه هستند؛ خیلی زود پس از آشنایی باهم ازدواج کرده اند وبنا به نمی دانم چه دلایلی نمی توانند از هم جدا شوند.
هیچ رابطه ی جنسی باهم ندارند و با کسان دیگری هم درارتباط نیستند؛ نتیجه اینکه هردویشان خودارضایی می کنند!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر