۱۳۹۴ خرداد ۲۹, جمعه

به هر شکلی

دختری میان دوستانم هست که بی محابا با همه ی مردهای اطرافش می خوابد. همیشه سکس می خواهد و هرگز هیچ فشاری را تحمل نکرده.دختری است با موفقیت بسیار زیاد در کارحرفه ای اش و تحصیلات عالیه نیزدارد.

می گفت، شبهایی که دلش رابطه می خواهد و دوستی دراطرافش نیست به خیابان می رود و یک مرد با بدن خوب، سوار می کند و نیاز غریزی اش را جواب می دهد.

نگاه ارزش گزارانه به این رفتار ندارم و ترجیحم آزاد گذاشتن متن است تا خواننده خود به نگاهی در این عمل برسد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر