۱۳۹۴ خرداد ۳۱, یکشنبه

مرد وشکارچی گری

دیروز درگفتگو با دوستی متوجه شدم که مردان به طور غریزی خاصیت شکارچی بودنی طبیعی دارند و برای حس بهتر درشروع رابطه شاید بهتر است که به مردان فرصت شکار کردن داده شود.
وقتی به سوابق روابطم نگاه می کردم می دیدم که تقریبا درهیچ کدامشان نقشی فاعلی برای آغازکردن رابطه نداشته ام هرچند که تمایلم را به داشتن رابطه  نمایان کرده ام اما این روش باید با رعایت کامل تامین نظرِ مردمخاطب همراه باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر