۱۳۹۴ خرداد ۲۷, چهارشنبه

خیلی طبیعی

دراروپا همه چیز بیشتر میل به طبیعی بودن دارد. اصلا فاکتور طبیعی بودن خودش یک جذابیت بالقوه است. برهمین اساس، روابط و آدمها هم بیشتر طبیعی وبی آلایشند. 
اگر همدیگررا دوست دارند خیلی ساده به هم می گویند و اگر ازهمدیگر سیر شده اند باهم تعارفی ندارند.
البته در تجارب و دیده های من.
اینجا یاد گرفتم که اگر کسی را درقلبم دوست داشتم درچشمهایم هم دوست بدارم. بگذارم بداند و لذت ببرد.
اگر کسی به من لبخند محبت آمیز زد - چه با احساس علاقه ی خاص یا یک حس ساده ی انسانی- بلافاصله پاسخش را با لبخند ملیح بدهم. 
من هیچ چیزرا پنهان نمی کنم واین حال من را «خوب» می کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر