۱۳۹۴ خرداد ۲۸, پنجشنبه

اتاق خواب والدینم

نوجوان که بودم از نفس کشیدن در اتاق خواب پدرومادرم حالم به هم می خورد.

تصور اینکه در این فضا همخوابه بوده اند دلم را به شور می انداخت. در«کتاب آبی» سهراب سپهری یک روزاز همان روزها خواندم که اتاق خواب والدین پر از هوای هم خوابگی ست و اینطور تفسیرکردم که او هم لابد مثل من از هم - آمیزی والدینش نفرت دارد!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر