۱۳۹۴ خرداد ۲۸, پنجشنبه

رابطه و ناآگاهی

آنقدر رابطه ی جنسی آزاد خصوصا برای زن، درایران دور از باوراست که حتی از فراگیری آموزشهای ابتدایی نیز محرومیم.

خنده دار است که من حتی نمی دانستم که نباید به پسری که در آغاز رابطه هستم اجازه بدهم که بدون مراقبت هایی نظیر کاندوم، با من آمیزش کند.

او هم نمی دانست.
نمی دانستیم که باید ازهمدیگر یک نسخه ی سلامت از نظر بیماریهای قابل انتشارجنسی، درخواست کنیم.
که باید زن، مرتب با پزشک زنان خود در ارتباط باشد.
که بد نیست برای رفع ابهام از روابطِ جنسی غیرمطمئنی که داشته ایم به مراکز بیماریهای مقاربتی سر بزنیم.
مگر ایدز فقط برای دیگران است؟

نمی دانستیم و هنوز خیلی ها نمی دانند.

من می نویسم، شاید کمک کوتاهی به دختران و پسران جوان که درآغاز این راهند؛ بشود.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر