۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

خودارضایی زنان

هنوز برای خیلی هاحتی، صحبت از خودارضایی زنان، تَبو و خطرناک است.
اطلاعات زیادی راجع به آن نوشته نمی شود و بیشتر در برابر آن سکوت اختیار کرده ایم تا توضیح بیشتر.
وقتی نخستین دوست پسر اروپایی ام به راحتی از من در مورد تجارب خودارضایی ام پرسید؛ حالت تدافعی گرفتم و به شدت منکرشدم.
بعدها فهمیدم که چرا با مساله ای این همه ساده و نسبتا سرتاسری تا این حد بیگانه ایم. کمبودآموزش های لازم.

حتی درجمع های معمولی کاملا زنانه ی ایرانی هم به اکراه در این مورد حرف زده می شود. انگار که دوراز شان باشد.
هرچه که هست؛ مساله ی مهم اینست که خودارضایی زنانه وجوددارد.

البته که خودارضایی مردان وزنان با هم تفاوت دارد. 

درمردان: ارگاسم در رابطه ی جنسی سریعتر وساده تر است اما خودارضایی دشوارتر، طولانی تر و نیازمند ابزاربیرونی!
درزنان : ارگاسم در رابطه ی جنسی دیرتر و پیچیده تر است اما خودارضایی سریعتر و بی ابزارتر!۲ نظر: