۱۳۹۴ تیر ۳, چهارشنبه

مرز

نمی دانم فرقِ ترسیم خواسته های خود و تصویرسازی پورنوگرافیک چیست؟
نمی دانم مرز جدا کننده ی توصیف اروتیک هنرمندانه و سطح پوسته ای و ساده ای روابط کجاست؟

هروقت می نویسم یا توصیف می کنم، ازخودم می پرسم آیا خواننده ام می داندکه در کاربرد واژه ها وسواس داشته ام؟
نگران هویتم نیستم اما دلم هم می خواهد هدفم درک شود.
زن می تواند روشنفکر باشد، سکس هم بخواهد.
می تواند ایده های موثرداشته باشد و از تن مرد هم خیلی لذت ببرد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر