۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

رفتن

به مدت 30 ساعت ،به رابطه ام با «ی» خطر تزریق کردم. با عشق و اشتیاق و ترس برگشت.
رابطه داشت بی رنگ می شد. باز پررنگ شد.

خطردادن به مخاطب، مثل شوکِ الکتریکی است. 
خطردادن به مخاطب، آگاهش می کند به زنگ خطرِ رفتن!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر