۱۳۹۴ تیر ۲, سه‌شنبه

مرد ایده ال من

مرد باید جدی باشد. 
با سواد باشد، خیلی مطالعه کرده باشد.
صورتش یا اصلاح سه تیغه باشد یا از این مدل ته ریش های روشنفکری که اخیرا مُد است.
هرازگاهی، رسمی و هرازگاهی غیررسمی و ورزشی لباس بپوشد.
بتواند زن را بخنداند آنقدرکه ریسه بروم.
اهل بوس باشد.
بغل کردن های ناگهانی جزء ضروری حیاتش باشد.
وقتی نوازشش می کنم، عین گربه جمع شود.
همیشه با من موافق نباشد؛ خیلی جاها هم مخالفت کند.
همه ی حرفهایم را گوش نکند. اصلا گاهی انقدرحواسش توی رادیو و کتابش باشد که صدایم رانشوند.
گاهی ببینم که نگاه یواشکی انداخته به من ، یا نه یکدفعه برگردم به سمتش، ببینم داشته مرا نگاه می کرده.
فرق تن - آمیزی و سکس را بداند.
هرشب و هرشب بغل وبوس نداریم.
آخ این مردرویایی من است.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر